Slanje automobila avionom

image1

Kada imate hitne pošiljku, možete Vaš automobil poslati avionom.To je dosta skuplje nego kada šaljete brodom ali ćete biti sigurni da će stići na vreme. Kada se šalje avionom, zapremina se izračunava u m3 i odredjuje se cena. Da bi se odredila precizna cena jako je važno da znate tačne dimenzije svakog automobila (vozila). U vozilu ne smete imati nikakve lične stvari, kada se šalje avionom. Strogo je zabranjeno. 

Pri slanju automobila avionom oni se tretiraju kao “opasne materije” i šalju se pod klasifikacijom UN3166, i od špeditera se očekuje da pripremi neophodnu dokumentaciju za OM (DG).

image2

image3

Auto by Air

Proces pripreme dokumenata za izvoz je isti kao i za bilo koje drugo samohodno vozilo, za bilo koju vrstu transporta osim ako je potrebno da se izdaje Deklaracija o prevozu opasnih materija. Svako vozilo koje je po definiciji samohodno vozilo, kao što je automobil, kamion, traktor, autobus, motorcikl, terensko vozilo, kamp-prikolica - potrebno je da ima saobraćajnu dozvolu, ili za nova vozila - proizvodjačev sertifikat o poreklu.

Potreban je original računa, sa podacima gde je kada kupljeno, kao i model i serijski broj vozila. Račun u stvari pokazuje da je vozilo plaćeno u celosti, i da je overeno od strane notara.
Original gore pomenutog dokumenta, treba podneti Carini SAD-a, u luci polaska, najmanje 72h pre polaska. Carina SAD je glavni autoritet i potrebno je da oni verifikuju dokumenta i odobre izvoz, pre utovara. Jednom kada se dokumenti odobre, biće vraćeni špediteru.

Osnovno pravilo koje se primenjuje na vozila je da rezervoar mora da bude skoro prazan (najviše ¼rezervoara).
"Aqua Air Enterprises" polisa osiguranja pošiljke je $500 po vozilu, tako da preporučujemo da tražite i dodatno osiguranje. Cena je 1,5% od vrednosti ( uključujući troškove prekookeanskog prevoza). Neoporezivo iznosi 500$

shutterstock 21845734Potrebni su sledeći dokumenti:

  • Originalni naziv ili potvrda od proizvodjača,
  • Račun (ili dokaz o kreditu ili lizingu),
  • Formular o pošiljci,
  • Punomoćje za izvoz,
  • Polisa osiguranja