Slanje motorcikala / ATV-a avionom

shutterstock 73283140shutterstock 223510621

Kada ste u žurbi, svoj motorcikl / ATV, možete poslati avionom. Cena transporta je nešto veća od prevoza u kontejneru brodom, ali bićete sigurniji da će stići na vreme. Najbolja opcija je da spakujete svoj motorcikl ili terensko vozilo u sanduk. Pored činjenice da će Vaša pošiljka tako imati minimalni rizik od oštećenja u toku transporta, dobićete takodje i bolju cenu prevoza, jer avioprevoznici računaju veću cenu kad je teret labavo pričvšćen. Kada šaljete robu u sanduku, oni obračunavaju zapreminu po kubnom metru i tako odredjuju cenu po naplativoj težini. Sanduk treba da bude otvoren sa jedne strane kako bi carina SAD mogla da pregleda robu.

Ako šaljete motorcikl bez sanduka, i ako on može da stane na niži sprat, onda Vam prevoznik obračunava cenu po takozvanoj “pozicionoj težini” (do 1.510 kg, čak i iako je prava težina Vašeg motorcikla 230 kg).

Ukoliko ne možete spakovati motorcikl u sanduk, možemo ga poslati i bez pakovanja u sanduk. Naš tim profesionalaca će pripremiti vozilo za transport. Oni će ga staviti na paletu, pričvrstiti točkove i obezbediti tako da ne može da se pomera ni u jednom pravcu.

Kada se šalju avionom, motorcikli ili terenska vozila se tretiraju kao “pošiljka opasnih materija” pod klasom UN3166 tako da špediter mora imati pripremljenu DG dokumentaciju (koja je potrebna za slanje pošiljki koje se tretiraju kao “opasne materije”).

Proces pripreme dokumentacije za izvoz je otprilike isti kao i za svako drugo samohodno vozilo, bilo kojom vrstom transporta, sa izuzetkom neophodne DG dokumenatcije (o transportu opasnih materija).

Svako vozilo koje je po definiciji samohodno vozilo, kao što je automobil, kamion, traktor, autobus, motorcikl, terensko vozilo, kamp-prikolica - potrebno je da ima saobraćajnu dozvolu, ili za nova vozila - proizvodjačev sertifikat o poreklu.

Potreban je original računa, sa podacima gde i kada je vozilo kupljeno, godinu proizvodnje, naziv proizvodjača i model, kao i broj šasije vozila ili VIN (Vehicle Indentification number). Račun u stvari pokazuje da je vozilo plaćeno u celosti, i treba da je overen od strane notara.

Original gore pomenutog dokumenta, treba podneti Carini SAD-a, na aerodromskom terminalu, najmanje 72h pre polaska. Carina SAD je glavni autoritet i potrebno je da oni verifikuju dokumenta i odobre izvoz, pre utovara. Jednom kada se dokumenti odobre, biće vraćeni špediteru.

Osnovno pravilo koje se primenjuje na vozila je da rezervoar mora da bude skoro prazan (najviše ¼ rezervoara) i da su akumulatori diskonektovani.
"Aqua Air Enterprises" polisa osiguranja pošiljke je $500 po vozilu, tako da preporučujemo da tražite i dodatno osiguranje. Cena je 1,5% od vrednosti ( uključujući troškove prekookeanskog prevoza). Ovo dodatno osiguranje možete nabaviti preko Aqua Air-a.

Potrebni su sledeći dokumenti:

  • Originalni naziv ili potvrda od proizvođača,
  • Račun, (ili dokaz o isplaćenom kreditu ili lizingu),
  • Formular o pošiljci,
  • Punomoćje za Aqua Air, overeno od advokata (notara) da bi smo pripremili dokumenta za izvoz,
  • Polisa osiguranja.