Slanje motorcikala brodskim transportom

Prekookeanska dostava motorcikala i terenskih vozila se vrši ili u kontejnerima ili sa Ro/Ro platformama. To su specijalno dizajnirane platforme koje mogu da nose veliki teret, koji inače ne bi stao u standardan kontejener. Ro/Ro platforme su nešto kao ogroman plutajući parking.

Troškovi brodskog transporta se računaju ili po vozilu u kontejneru ili po veličini i težini vozila. Najbolja opcija je da spakujete svoj motorcikl ili terensko vozilo u sanduk. Tako će Vaša pošiljka iimati minimalni rizik od oštećenja u toku transporta. Kada šaljete robu u sanduku, obračunavamo zapreminu po kubnom metru i tako odredjujemo cenu transporta.

Ukoliko ne možete spakovati motorcikl u sanduk, možemo ga poslati i bez pakovanja u sanduk. Naš tim profesionalaca, koji se nalazi u svakoj luci sa kojom saradjujemo, će utovariti vozilo u kontejner i obezbediti ga za transport. Pričvršuju ih koristeći donju stranu i zatežu izmedju poda i zidova. Takodje se pričvršćuju svi točkovi, tako da ne mogu da se pomeraju ( pri nemirnom moru, lošim putevima ili železnici) kada transportujete vozilo dalje.

image2 image3 image4 image5 image6

Ako želite da pošaljete što više vozila, možemo ih uskladištiti u 10/40HC (3.05/12.20m) kontejner. Mi Vam organizujemo pripremu, pakovanje i slanje takve pošiljke. U tom slučaju najbolji način je da skinete sve delove koji bi se mogli oštetiti - kao ogledala i nekad čak i izduvne cevi, a ponekad morate i kartonom zaštiti osetljive delove. U zavisnosti od potreba kupaca i veličine vozila, možemo utovariti motorcikle na dodatnu rampu ( u dva reda).

image7 image8 image9 image10 P1010161

Svako vozilo koje je po definiciji samohodno vozilo, kao što je automobil, kamion, traktor, autobus, motorcikl, terensko vozilo, kamp-prikolica, potrebno je da ima saobraćajnu dozvolu, ili za nova vozila, proizvođačev sertifikat o poreklu.

Neke države u SAD ne izdaju ovu vrstu dokumenta, za neke vrste ovih vozila, kao npr. motorne sanke i off-road vozila. U slučaju kada kupujete ovakvo vozilo, savetujemo Vam da proverite sa njihovim lokalnim vlastima i vidite njihov stav o tome. Ako nemate ovaj dokument, onda morate pribaviti original računa, sa podacima o godištu, proizvodjaču i modelu vozila, kao i VIN ( broj šasije vozila) ili serijski broj vozila. Račun u stvari pokazuje da je vozilo plaćeno u celosti, i da je overeno od strane notara.

Original gore pomenutog dokumenta, treba podneti Carini SAD-a u luci polaska, najmanje 72h pre polaska. Carina SAD je glavni autoritet i potrebno je da oni verifikuju dokumenta i odobre izvoz, pre utovara. Jednom kada se dokumenti odobre, biće vraćeni špediteru, i na kraju, mušteriji.

Osnovno pravilo koje se primenjuje za vozila je da rezervoar mora da bude skoro prazan (najviše ¼ rezervoara) i da su akumulatori diskonektovani.

U slučaju da Vam mi vršimo utovar vozila, u nekom od naših skladišta, u standardan kontejner ili RO/RO kontejner, treba da dopremite svoj tovar u odredjeno skladište ili u utovarnu luku (terminal), a ako ne možete sami da dostavite pošiljku, mi organizujemo da se ona pokupi i doveze do mesta utovara. Organizujemo uzimanje pošiljki bilo gde u SAD i prenos do naznačenog skladišta.

U luci dolaska treba da unajmite lokalnu agenciju za posredovanje na carini, da bi uradili prenos kroz carinu i svu ostalu neophodnu dokumentaciju, da bi mogli da preuzmete Vašu pošiljku. Mi Vam možemo preporučiti naše prekookeanske agente ali ukoliko želite, Vi možete i sami unajmiti nekog.

"Aqua Air Enterprises" polisa osiguranja pošiljke je $500 po vozilu, tako da preporučujemo da tražite i dodatno osiguranje. Cena je 1,5% od vrednosti ( uključujući troškove prekookeanskog tereta). Lični udeo iznosi 500$.

Potrebni su sledeći dokumenti:

1 Originalni naziv ili potvrda od proizvodjača,

2. Račun (ili dokaz o kreditu ili lizingu),

3. Formular o pošiljci ( ista je kao za slanje automobila ili bilo kog drugog vozila ),

4. Punomoćje za Aqua Air, overeno do advokata ( notara ), da bi smo pripremili dokumenta za izvoz,

5. Polisa osiguranja, nije obavezno, ali je preporučeno da se ima ( brodari nadoknađuju samo 500$, u slučaju nezgode ).

image11 image12