image1image2

Kada imate par kutija poštanskih pošiljki (PE), koje moraju brzo stići na destinaciju, možete ih poslati avionom. Pošiljke koje ne prelaze 40 kubnih metara zapremine obično idu avionom. Ovo je istovremeno najbrži i najskuplji način slanja. Raspitajte se kod vašeg prevoznika za raspon cena.

Pre nego što pozovete ili zatražite kvote onlajn, moraćete da znate dimenzije i težinu vaše pošiljke.

Avionski prevoznici će naplaćivati na osnovu stvarne težine, ili obračunske težine.

Možete izračunati obračunsku težinu na sledećii način:

a. ako ste izmerili dimenzije Vaše pošiljke u inčima: obračunska težina=DxŠxV/366 (dužina puta širina puta visina u inčima podeljeno sa 366 ) da biste dobili obračunsku težinu u kilogramima.

b. ako ste izmerili dimenzije Vaše pošiljke u centimetrimaobračunska težina=DxŠxV/6000 (dužina puta širina puta visina u centimetrima podeljeno sa 6000 ) da biste dobili obračunsku težinu u kilogramima.

Vazdušni prevoznici će naplatiti prema stvarnoj ili obračunskoj težini Vašeg tereta, zavisno od toga koja je veća. Na primer, ako Vaša lampa ima 15 kg stvarne težine, ali 175 kg obračunske težine, biće Vam naplćeno za 175 kg. Suprotno od toga, ako je Vaša kutija alata teška 150 kg, ali obračunska težina je 75 kg, biće Vam naplaćeno za 150 kg.

Kada svoju robu želite da pošaljete avionom, morate voditi posebno računa i tome da li ona spada u materije koje se NE SMEJU pod nikakvim uslovima prevoziti avionom ili spadaju u OPASNE MATERIJE. Da dobijete više informacija o tome koje su to materije i o mogućnostima transporta istih, kontaktirajte nas ili pogledajte stranice na našem sajtu

Teret možete dovesti sami do našeg naznačenog skladišta ili mi možemo unajmiti lokalne špeditere.

Dokumenta potrebna za izvoz:

Da biste mogli poslati Vašu pošiljku morate popuniti formulare online ili skinuti kopiju (kliknite na dugme za formular, na levoj strani) i poslati nam. Obavezno proverite poreklo Vaše pošiljke i da li se tretira kao “Opasan teret” ili je potreban poseban tretman.
Potrebno je da imate sledeće korisne informacije:

1. Punomoćje za Aqua Air, overeno od advokata, da bi pripremili papire za izvoz,
2. Obrazac, Informacioni list o pošiljci,
3. Spisak stvari na fakturi / procenjena vrednost.

Ako vrednost Vaše pošijlke prelazi 2,500$ moramo je prijaviti Carini SAD-a i Ministarstvu Trgovine.

PAKOVANJE POŠILJKE

Teret mora biti propisno upakovan i zaštićen. Takodje, ako šaljete robu polupunim kontejnerom ili teretnim avionom, na njemu mora pisati na nalepnici  “gde/kome” i “od koga/odakle”  ide pošiljka. Ne postoje striktna pravila u pogledu dimenzija paketa, ali imamo odredjene preporuke. Pri korišćenju drvenih materijala za pakovanje, morate koristiti termički obradjeno drvo, koje zadovoljava internacionalne standarde, ISPM15 (kliknite na link za više informacija).