Slanje nameštaja i ličnih stvari avionom

image4image22

Slanje avionom

Ako imate nekoliko kutija ličnih stvari koje su vam hitno potrebne na odredištu, možete ih poslati avionom. Pošiljke koje su manje od 40 kubnih stopa zapremine obično idu avionom. To je ujedno najjednostavniji i najskuplji način transporta.

O cenama se raspitajte kod našeg stručnjaka za slanje avionom. Pre nego što pozovete ili zatražite cenu preko interneta, moraćete da znate dimenzije i težinu pošiljke. Aviokompanije će naplatiti na osnovu stvarne težine ili obračunske težine.

Obračunsku težinu Vaše pošiljke možete izračunati na sledeći način:

a. ako ste izmerili Vašu pošiljku u inčima: obračunska težina=DxŠxV/366 (dužina puta širina puta visina u inčima podeljeno sa 366) da biste dobili obračunsku težinu u kilogramima.

b. ako ste izmerili Vašu pošiljku u centimetrima: obračunska težina=DxŠxV/6000 (dužina puta širina puta visina u centimetrima podeljeno sa 6000), da bi ste dobili obračunsku težinu u kilogramima.

Aviokompanije će naplatiti u skladu sa stvarnom ili obračunskom težinom vašeg tereta, u zavisnosti koja je od ove dve mere veća. Na primer, ako Vaša lampa ima 15 kg stvarne težine, ali 175 kg obračunske težine, biće Vam naplaćeno za 175 kg. Nasuprot tome, ako je Vaša kutija alata teška 150 kg, ali je obračunska težina 75 kg, biće Vam naplaćeno 150 kg.

Potrebna dokumentacija za izvoz

Da biste isporučili svoje stvari morate da popunite obrazac na internetu ili da ga preuzmete, odštampate (kliknite na dugme "Obrasci" na levoj strani) i pošaljete nam ga. Potrebni su vam sledeći podaci:

1. Punomoćje za Aqua Air, overeno od advokata, da pripremi dokumentaciju za izvoz,
2. Obrazac sa podacima o teretu,
3. Identifikacioni broj za zaposlene, 
4. Kopija pasoša,
5. Spisak predmeta sa fakturom / Označena vrednost,
6. Dokumenta neophodna za postupak uvoza u inostranstvu.

Ako vaš teret vredi više od $2,500.00 moramo da prijavimo pošiljku kod Carine SAD i Ministarstva trgovine SAD. Da bi to uradili, morate da dobijete indentifikacioni broj za zaposlene ako imate prebivalište u SAD. 

On 3-eg decembra 2009-te, Ministarstvo trgovine SAD je prestalo da prihvata brojeve socijalnog osiguranja kao identifikacioni poreski broj za te svrhe. Ako nemate identifikacioni broj za zaposlene, a ne znate kako da ga dobijete (kliknite na link sa leve strane), možete da popunite SS-4 obrazac i da ovlastite Aqua Air da brzo dobije identifikacioni broj za zaposlene u vaše ime. Dobićete identifikacioni broj za zaposlene poštom za 10-15 dana. Ako nemate prebivalište u SAD, moraćete da nam pošaljete kopiju pasoša. 

Pakovanje vašeg tereta

Teret mora da bude propisno upakovan i zaštićen. Takođe, ako šaljete svoju pošiljku kao MPK ili avionom, morate da stavite na vašu pošiljku oznake ,,Od / Do". Ne postoje pravila u pogledu dimenzija vaših paketa, ali imamo neke preporuke. Kada pravite svoj sanduk, preporučujemo da je napravite da bude kraća od 7'6", ako je moguće. Ako šaljete vaš nameštaj kao MPK pošiljku, on mora da bude upakovan u sanduke. Preporučujemo vam da obmotate vaš nameštaj u meki pucketavi omot. Obratite posebnu pažnju na stolice/noge od dvoseda i troseda, kao i na naslone za ruke. Nađite blizu Vas preduzeće za pakovanje koje prodaje materijal.

Proverite Za više informacija proverite korisne linkove na levoj strani Kada koristite drvenu ambalažu morate koristiti termički obrađeno drvo u skladu sa međunarodnim standardom ISPM15 (kliknite na link sa leve strane za više informacija).