Slanje specijalnih tereta avionom

image1

Kada imate preveliki teret ili jednostavno želite brzu isporuku negde gde ne postoje redovne linije prevoza tereta, mi Vam možemo organizovati takvu pošiljku. Ovo je ujedno najbrži i najskuplji način transporta, možete biti sigurni da će Vaša pošiljka stići na odredište na vreme. Možete se obratiti našem savetniku za pošiljke oko cena prevoza.

Pre nego što pozovete ili se raspitate za ponudu na Internetu, morate znati dimenzije i težinu pošiljke i sve to i za artikle koji se šalju. Zbog veličine tereta i specifičnih potreba, uobičajena formula za izračunavanje stvarne i naplative težine se ne može uvek primeniti.

Prevoz vozila avionom

image2

Kada se ovakve specijalne pošiljke šalju avionom, zapremina pošiljke se računa u m3 i prema tome određuje cena. Poznavanje tačnih dimenzija i težine tereta je osnovno za određivanje cene prevoza.
Avio-prevoznici primenjuju specijalne cenovnike za ovakve terete, i ako se prevoze vozila npr, bez obzira koja je stvarna težina vozila, avio-prevoznici svrstavaju vozila u grupe i naplaćuju cenu za tu grupu, bez obzira da li je Vaše vozilo lakše od max. težine za tu grupu ( npr. grupa do 5000 kg ).

 

Kada se transportuju avionom, automobili i ostala vozila se smatraju opasnom robom pod klasom UN3166, tako da se za njih mora obezbediti DG dokumentacija od strane špeditera, odnosno pošiljaoca.

image3

Proces pripreme dokumentacije za prevoz - izvoz vozila avionom je isti kao za prevoz bilo kojim drugim vidom transporta, izuzev što je potrebna DG dokumentacija.

Osnovno pravilo za vozila je da rezervoar mora biti skoro prazan ( najviše 1/4 rezervoara ) i da su akumulatori diskonektovani. Da saznate više detalja o prevozu vozila, molimo Vas da pročitate stranicu "Slanje automobila avionom" na našem sajtu.

 

Prevoz "Opasnog tereta"

Neke "Opasne vrste robe" su previše opasne za prevoz avionom pod bilo kakvim uslovima. Materije, koje, kada se transportuju, mogu da eksplodiraju, opasno reaguju, proizvode plamen i/ili toplotu i/ili opasnu količinu otrovnih, korozivnih ili zapaljivih gasova ili para pod uslovima koji se normalno javljaju tokom transporta ne smeju se transportovati avionom pod bilo kojim uslovima. Ostale materije se mogu prevoziti, samo ako su prihvatljive i za teretne i putničke avione.

image1-small-17

Da pravilno odredite kojoj kategoriji pripada Vaša pošiljka, morate poznavati Vaš teret. Prvi korak je da obezbedite MSDS ( Material Safety Data Sheet - Informacioni list o sigurnosnim podacima materijala ) o Vašem teretu ( robi ). Ovaj dokument možete dobiti od Vašeg dobavljača ili proizvođača robe. Svaki MSDS dokument sadrži odeljak o transportu, u kome se mogu naći podaci o svrstavanju te robe u DG ( opasan teret ): npr. Class 1 – 9, Packing Group I, II & III, proper identification, packing and transport requirements. Da saznate više o tome o prevozu Opasnih roba molimo Vas da pročitate stranicu Slanje opasnih tereta DG ( opasne materije ), na našem sajtu. 

 

Dokumentacija potrebna za prevoz - izvoz specijalnih tereta avionom:

Budite sigurni da Vaša pošiljka ne sadrži ili nije takva da se svrstava pod kategoriju Opasan teret - DG ( Dangerous Cargo ) ili joj je potrebno posebno rukovanje ( preveliki gabarit, "suvi led" itd ). Da bi smo mogli da organizujemo prevoz specijalnih tereta za Vas potrebno je da nam dostavite popunjena i overena sledeća dokumenta:

1. Ovlašćenje za Aqua Air, overeno od advokata ( notara ), da bi smo pripremili dokumentaciju za prevoz/izvoz
2. Lista robe sa računom / Lista vrednosti

Ako Vaša pošiljka ima vrednost veću od 2.500,00 američkih dolara, istu moramo prijaviti Carini SAD-a i Ministarstvu trgovine SAD-a.