a  s  

Slanje poljoprivrednih i grаdjevinskih mašina brodskim transportom

shutterstock 2304997

Prekookeanska dostava raznih vrsta mehanizacije se odvija ili u kontejnerima ili u Ro/Ro platformama. RO/RO su specijalne vrste platformi dizajnirane tako da u njih mogu stati tereti velikih dimenzija, koji inače ne bi stali u standardne kontejnere. Ro/Ro platforme su nešto kao ogromne plutajuće garaže.

Troškovi okeanske vozarine su ili po vozilu isporučenom u kontejneru ili po tipu opisu robe (tipu vozila) i njegovoj veličini i težini.

Kada šaljemo sa Ro/Ro platformama, zapreminu izračunavamo po kubnom metru i tako odredjujemo cenu.image2

Sva samohodna vozila, kao što su poljoprivredne mašine, gradjevinske mašine ili bilo koje drugo samohodno vozilo koje je napravljeno za korišćenje po tlu, ali ne i po pruzi, zahteva original računa, sa podacima gde je i kada kupljeno, godinu, proizvodjača i model, kao i serijski broj vozila ili VIN (Vehicle Indentification number) - Identifikacioni broj vozila. Račun u stvari pokazuje da je vozilo plaćeno u celosti, i da je overeno od strane notara.

Original gore pomenutog dokumenta, treba podneti Carini SAD-a, u luci polaska, najmanje 72h pre polaska. Carina SAD je glavni autoritet i potrebno je da oni verifikuju dokumenta i odobre izvoz, pre utovara. Jednom kada se dokumenti odobre, biće vraćeni špediteru.


Osnovno pravilo koje se primenjuje na vozila je da rezervoar mora da bude skoro prazan (najviše ¼ rezervoara) i da akumulator (akumulatori) budu otkačeni. Mi obezbedjujemo profesionalce koji će utovariti Vaše vozilo u kontejner. Možete da imate svoje lične stvari u vozilu samo ako je vozilo utovareno u kontejner. Ukoliko želite sami da utovarite Vaše vozilo ili kontejner, kontaktirajte nas i mi ćemo Vam poslati upustvo kako da izvršite utovar. U slučaju da Vam mi ( Aqua Air) vršimo utovar mašine, u nekom od naših skladišta, u standardan kontejner ili RO/RO kontejner, treba da dopremite svoj tovar u odredjeno skladište ili u utovarnu luku (terminal). Ako ne možete sami da dostavite pošiljku, mi organizujemo da se ona preuzme i doveze do mesta utovara. Organizujemo uzimanje pošiljki bilo gde u SAD i prenos do naznačenog skladišta.

Dostava RO/RO platformama
shutterstock 167701463Ukoliko Vaša mehanizacija ne može da stane u kontejener, jedina opcija je slanje Ro/Ro platformom. Potrebno je da unapred pripremite mašinu, jer se cena pošiljke obračunava po ukupnim dimenzijama Vašeg tereta. U Vašem je interesu da skinete sve nepotrebne dodatke, kao što su antene, signalizaciju i retrovizore koji mogu povećati zapreminu mašine.

 

image4

Jednom kada dostavite svoju pošiljku na odredjeni lučki terminal, biće Vam potrebna i dokumentacija. Mi ćemo unapred pripremiti dokumenta i poslati Vam na vreme. U nekim lukama, lučke vlasti zahtevaju pratnju za ovakve pošiljke, a mi ćemo Vas na vreme obavestiti ukoliko je to slučaj.

masin

U luci dolaska treba da unajmite lokalnu agenciju za posredovanje na carini, da bi uradili prenos kroz carinu i svu ostalu neophodnu dokumentaciju, da bi mogli da preuzmete Vašu pošiljku. Mi Vam možemo preporučiti naše prekookeanske agente, ali ukoliko želite, Vi možete i sami unajmiti nekog.

Pri transportu ovakve mehanizacije Ro/Ro platformama u neke luke u inostranstvu, ali sa drugačijom krajnjom destinacijom, imajte na umu da će Vam biti potreban prevoz sa specijalnim kamionima od luke ka željenom mestu.

"Aqua Air Enterprises" polisa osiguranja pošiljke je $500 po vozilu, tako da preporučujemo da tražite i dodatno osiguranje. Cena je 1,5% od vrednosti ( uključujući troškove prekookeanskog tereta). Ovo dodatno osiguranje možete nabaviti i preko Aqua Air-a.


Potrebni su sledeći dokumenti:

1. Potvrda o prenosu vlasništva (sa godištem, modelom i serijskim brojem mašine); mora postojati dokaz da je mašina isplaćena u celosti,

2. Potvrda od zajmodavca (da je kredit isplaćen u celosti),

3. Formular o pošiljci,

4. Punomoćje za Aqua Air, overeno od strane advokata ( notara ), da bi smo pripremili dokumetaciju za izvoz,

5. Polisa osiguranja.