Slanje teških i velikih tereta se obično odvija u sklopivim kontejnerima (flat rack). Važno je napomenuti da se visina krajnjih zidova razlikuje od 40 ft ( 1,943 metara / 76,1 inča ) i 20 ft ( 2,231 metara / 91,4 inča). Dakle, teret koji ne može stati u kontejner visine za 20 ft može stati u onaj od 40 ft.

image1

image2

Pravilno skladištenje, obezbedjivanje i rukovanje teretom koji je specifičan ( OOG ) predstavlja veliki izazov i može stvoritii probleme. Ako niste upoznati s tim kako utovarati veliki teret, uvek je najbolje da ovaj zadatak prepustite profesionalnim kompanijama koje se time bave. Možda bi na početku to bilo skuplje, ali na kraju biste verovatno platili manje nego ako su oštećeni teret ili da je Vaš teret izazvao neku štetu druge imovine ili povrede ljudi u transportnom procesu. Imajte na umu da će Vaš teret prolaziti kroz inspekciju od strane nezavisnog nadležnog inspektora tereta.
U slučaju da nadzornik odbije da izda sertifikat za bezbedan utovar na brodu, teret će se ponovo tovariti, izmeriti i bićete opomenuti. Troškovi će biti dodati na račun klijenta.

Centar ravnoteže: Pravilno odredjivanje i obeležavanje centra ravnoteže tereta je od velike važnosti. Ukoliko se ovo ne odradi dobro, teret će se pomerati u toku transporta. To može izazvati oštećenje Vašeg tereta, tereta trećih lica, opreme prevoznika i povrede osoblja. Težište tereta bi trebalo da se nalaziti na sredini kontejnera. Kada šaljete drvene sanduke, oni moraju uvek biti obeleženi sa spoljne strane, tako da se spolja vidi gde se nalazi oznaka njihovog centra težine.
Materijal za pakovanje: Težina tereta mora biti ravnomerno rasporedjena duž celog kontejnera. Bilo bi poželjno da celokupno prostiranje tereta duž kontejnera ne iznosi više od 2.500kg po dužini kontejnera (unutrašnje mere). Materijali za pakovanje i drveni blokovi moraju biti od jakog drveta, bez oštećenja i insekata. Kratki komadi drveta i drvene palete se ne smeju koristiti kao materijal za pakovanje.

image3

Uvezivanje: Uvezivanje tereta mora biti u skladu sa “IMO MSC/CIRC 745 SMERNICAMA ZA OBEZBEDJIVANJE - UPUSTVO I U SKLADU SA DOBROM POMORSKOM PRAKSOM”.
Materijali za uvezivanje ( žice, lanci, šipke, pojasevi, zatezači, itd.) moraju biti odobreni i odgovarajucće veličine i kapaciteta, uzimajući u obzir težinu tereta koji se obezbedjuje. Kao opšte pravilo za određivanje nosivosti materijala za uvezivanje se koristi kombinovana snaga pucanja uvezivača i ona mora iznositi minimum 1.8 težine tereta koji se vezuje.


Odgovarajući “zupčanici” i / ili " omekšivači " se montiraju na mesta na teretu u kojima su u kontaktu sa drugim teretom, ili svuda gde je kontakt sa samim kontejnerom, kako bi se sprečila prekomerno habanje i popustljivost uvezivača.

Ravni kontejneri su opremljeni i posebno dizajniranim uvezivačima “eye rings”. I kao takvi mogu se koristiti samo u ovu svrhu i na tačno odredjenim mestima samo za ovu namenu.
Teret na točkovima: Prilikom pripreme prostora za odlaganje i obezbeđivanje tereta koji ima točkove, dimenzije međuosovinskog rastojanja tereta moraju se uzeti u obzir kako bi se utvrdilo da li će težište tereta biti van težišta kontejnera. Točkovi tereta moraju biti osigurani sa odgovarajućim uvezivačima. Međutim, točkovi treba da budu dodatno osigurani sa drvenim blokovima. Drveni blokovi koji se koriste za tu svrhu moraju da bude iste širine i visine.

image4Obeležavanje: Ako je teret viši od date visine i duži od potrebne dužine,  i / ili preko širine koja je naznačena, isturene dimenzije treba da budu obeležene crvenom ili žutom bojom kako bi se jasno identifikovale ove oblasti i da bi se sprečila oštećenja pri rukovanju.

 

  

image5Utovar/Istovar: U zavisnosti od vrste, veličine i prirode robe, teretnjaci mogu da vrše utovar i na palubi.​

Odlaganje: Zbog veličine tereta, određene isporuke mogu zahtevati odlaganje na palubi. U takvim slučajevima, primedba odlaganje " na palubi " mora biti označena na otpremnici.


Slanje u flexi cisternama: Kada treba da isporučite i neke tečnosti u Flexi cisternama, možemo organizovati to za Vas. Ove tečnosti ne treba klasifikovati kao DG (opasne materije) pod bilo kakvim okolnostima. Slanje u Flexi cisternama su moguća samo u kontejnerima veličine 20’ ( 6.10m ). Mi obezbedjujemo cisterne i utovarnu službu.

 

 

 

 

image6Opasan teret:

Aqua Air je specijalizovana za slanje ovakvih tereta - DG (“opasne materije”) - bezbedno i po svim internacionalnim i lokalnim propisima. Slanje ovakvih pošiljki zahteva izuzetnu stručnost koju smo mi stekli decenijama unazad, prevozeći ovakve pošiljke u suvim kombijima, ISO rezervoarima, hladnjačama i sličnom specijalizovanom opremom. Imamo posebne odseke koji se bave ovom vrstom prevoza i mogu Vam pomoći pri svakom koraku. Svaki DG teret se detaljno pregleda pre nego što se izvrši ukrcavanje. S tim u vezi, u Vašem je najboljem interesu da nam date sve neophodne informacije da bi Vam pružili najbolju moguću uslugu. DG rezervacija će biti prihvaćena samo ako je u skladu sa politikom naše kompanije kao i IMDG i lokalnim propisima.

Postoje odredjeni formulari koje morate popuniti pri prevozu DG materija:

1. Opasne materije aplikacioni formular: Detaljan pregled svih uslova koji su potrebni pri ulasku i sve potrebne informacije za Rezervaciju DG tereta. Svi relevantni detalji moraju biti uneti u ovaj formular. Što više informacija unesete, to će Vaša DG pošiljka biti brže odobrena.

2. Opasne materije otpremnica prevoznika: Zakonski se traži da pošiljalac navede i da je teret klasifikovan i pravilno upakovan (uključujući izjave od osobe koja pakuje u kontejner).

3 Popis tovara DG: Dokument potreban kada prevoznik rukuje jednim segmentom tereta nezavisno.