Carinjenje

Carina SAD-a ne zahteva da uvoznik ima dozvolu za uvoz, ali neke druge agencije poput Ministarstva Hrane i Lekova, Ribe i Divljači, Alkohola, Duvana i Oružja upravo zahtevaju dozvole. Proverite sa Vašim lokalnim i državnim vlastima koje su to dozvole i za šta tačno. Da bi ste, na primer, uvezli neku robu, kao firma, Carina SAD-a i Granična Služba zahtevaju da uvoznik ima važeći IRS broj ( PIB broj) ili lični (matični broj) ako ste pojedinac koji uvozi. Ukoliko nemate ove reference, može biti kreiran izvozni broj za Vas koji se koristi samo jednom (ovo se odnosi na strance). U narednom delu imaćete više objašnjenja o ovome. Da bi se roba pustila sa carine, uvoznik mora da ima dozvolu iste. Mi smo ovlašćeni za izdavanje iste od strane Carine SAD i Granične Službe. Takodje imamo i overenu dozvolu od države SAD , za ulazak na carinu u bilo kojoj državi. Kada Vaša pošiljka stigne, odgovorni ste za sve što ide posle, ali niste vremenski ograničeni (to bude obično pet radnih dana posle pristignuća): carine, troškovi skladištenja i uvoza.

Odredjena roba/ulazi zahtevaju da se priloži carinska obveznica...Ona mora biti priložena odmah pri ulasku robe u carinsku proceduru pa sve do krajnjeg obračuna. Ukoliko planirate više od jednog uvoza pošiljki godišnje, onda Vam je potrebna kontinuirana obveznica. Njena cena je 500$. Jednokratna obveznica košta minimum 50$ ili 5$ po svakoj vrednosti robe od 1000$. Kontinuirana obveznica od $50,000 bi pokrila sve i bilo koju pošiljku u bilo kojoj državi SAD u periodu od 12 meseci. Takodje, ove obveznice Vam mi možemo obezbediti kroz neku od naših agencija.

Za svaku pošiljku je potrebno platiti carinsku taksu. Ova vrsta poreza, od strane države, se plaća kao odredjeni procenat od ukupne vrednosti pošiljke, kao i takse za obradu robe u iznosu od 0.21% (minimum $25, maximum $485), kao i za okensku vozarinu , troškovi održavanja u samoj luci u iznosu od 0.125% od vrednosti.

 

Aqua Air trebaju sledeči dokumenti za odobrenje pošiljke:

  • Potpisano i od advokata overeno Carinsko Punomoćje za Aqua Air;
  • Fakture za svu robu koja se prima / šalje;
  • Popis robe;
  • Teretnica za pomorski transport ili tovarni list za avio transport;
  • Sve dozvole i ovlašćenja.

Od kada roba prodje carinu, možemo Vam organizovati transport pošiljke do Vašeg doma ili kompanije..

US-CustomsService-Seal atf seal fda-logo US-FishAndWildlifeAgency