Sigurnosni podnesak za uvoznika 10+2 (ISF)

image1image2

Sigurnosni podnesak za uvoznika je novi dokument (ICF) koji zahteva Carina SAD i Granična Služba i odnosi se samo na dolazeće brodove. Osnovna uloga ovog podneska je očuvanje bezbednosti SAD jer se tako identifikuju rizični uvozi i pošiljke i sprečava se da nepouzdan ili opasan teret uopšte udje u SAD. ISF podnesak je postao obavezan 26-og januara 2010-te. Ovaj podnesak je univerzalan za sve zemlje i zahteva potpunu saradnju svih koji se bave pomorskim transportom. Najveći teret i obaveze leže upravo na uvozniku. Kliknite ovde za više informacija od strane SAD Carine i Granične službe.

Potrebni su sledeći podaci, za uvoznike ( 10 stavki ) i okeanske prevoznike ( 2 stavke ).

Podaci koje treba da dostave uvoznici:

  1.  Ime i adresa proizvodjača
  2.  Ime i adresa prodavca

  3.  Ime i adresa kupca
  4.  Ime i adresa onoga kome se šalje pošiljka
  5.  Mesto, adresa gde se puni kontejner

  6.  Ime i adresa posrednika
  7.  Ime i adresa primaoca robe
  8.  Uvoznikov PIB broj (ili matični broj)
  9.  Zemlja porekla robe (gde je proizvedena, napravljena ili uzgajana)
10.  Prvih 6 cifara tarifnog broja

Podaci potrebni za okeanske prevoznike:

  1.  Plan za skladištenje na teretnjaku (ime broda, operator, pozicija kontejnera)
  
2.  Poruka o statusu kontejnera.

ISF podnesak je sam za sebe jasan, ali ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi njega, možete nam se obratiti za pomoć.
Kliknite ovde za više informacija sa web portala Carine SAD.

Svim novim klijentima je potrebno punomoćje overeno od advokata za nas, da bismo mogli da predamo zahtev za ISF. Molimo Vas da popunite Carinski formular za punomoćje advokata potpišete i pošaljete nam nazad. Potpisani dokument nam treba najviše 48h pre polaska broda. Taksa za podnesak je $25.00 po formularu. Ukoliko ste redovan uvoznik, i imate kontinuiranu obveznicu u dosijeu, ne morate plaćati dodatne obveznice. Za one koji nemaju ovakvu obveznicu,  ISF obveznica je obavezna.

Ova obveznica iznosi $10,000, a  premium obveznica je $50.00. ISF nema maksimalan ni minimalan iznos, niti je vezana za vrednost robe.

Obveznica nije potrebna u sledećim slučajevima:


 • Kućna galanterija/Lični predmeti
 • Vladine i Vojne pošiljke
 • Diplomatske pošiljke
 • Karneti (komercijalna roba)
 • Medjunarodna pošta

Kaznene mere & opcije za obveznice

image3image4

Savetujemo da se na vreme informišete o kaznama i opcijama koje postoje za obveznice (Jednokratna ISF obveznica, Jednokratna CBF forma 301 za zajedničko popunjavanje, Kontinuirana ISF, Kontinuirana CBF forma 301…) oslanjajući se na sigurnosni podnesak za uvoznike. ISF je postala pravosnažna 26-og januara 2010-te od strane Carine SAD i Granične Službe. Već u ovom momentu, carinska kontrola je izdala više kazni za uvoznike koji nisu saradjivali. Ispod su navedene moguće kazne:

 • $5000 ukoliko ISF obveznica nije u luci 24h pre utovara u brod
 • $5000 za svaku netačnu ili nepotpunu ISF transakciju
 • $5000 za svaki netačan unos ili izmenu podataka na ISF-u

Maksimalna kazna po jednoj okeanskoj pošiljci je $10,000, u nekoj od gore navedenih kombinacija.

CBP insisitira da se sve obavlja sa obveznicama i ovo su te varijante koje su dozvoljene:

 • Jednokratna ISF obveznica: Pokriva jedan uvoz i iznosi 10,000$
 • Jednokratna CBP 301 za zajedničko popunjavanje: “Ujedinjena” znači da se ulaz i ISF podnose istovremeno. Ovo je legitimno samo ako se ovi unosi odvijaju simultano, i tada ne treba posebna obveznica. Uvozne obveznice se uglavnom obračunavaju na vrednost plus carine i takse, ili 300% od vrednosti, ukoliko Carinske vlasti ne propišu drugačije.
 • Kontinuirana ISF obveznica: Pokriva samo ISF transakcije ne i ulaze. Iznos je 50.000$ (Napomena: Carina može tražiti da se njen iznos uveća, ako je bilo prethodnih prekršaja).
 • Kontinuirana CBP 301: Kodovi za aktiviranje 1, 2, 3, ili 4 mogu se tražiti pri aktivaciji. Kod 1 (uvoz) obveznica se može koristiti za ujedinjenje unose bez obzira da li se obavljaju istovremeno. Cena je obično 10% ukupnih carina, taksi i poreza koje se plaća CBP-u u poslednjih 12 meseci ili za narednih 12 meseci, uzima se iznos koji je veći, na ovaj nacin zaokružuje se minimum od $50,000.

CBP (carina) je nedavno najavila da će prikupljati pod vašim CBP ob 301 obrascem kontinuirane obveznice ako je Vaša ISF obveznica potrošena. Preporučujemo Vam da dobijete CBP Obrazac 301 kontinuirana obveznica kako bi pokrili sigurnosni podnesak za uvoznika. Ovo je najefikasnije rešenje, kako biste bili sigurni da je sve u skladu sa propisima i može poslužiti da kontrolišete svoju odgovornost. Kao Vaš carinski broker, možemo obezbediti CBP Obrazac 301 kontinuiranu obveznicu za Vas sa ocenom "A" ( odličan ) A.M - Najbolja finansijski ocenjena kompanija. Kontaktirajte nas danas i zaštitite svoju kompaniju sa ovom obveznicom.